PENGUMUMAN TERKINI

  • LATIHAN PRAKTIKAL 2018
    Latihan Praktikal di Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota- Anggota Kerajaan (MAKSAK) Malaysia bagi sesi Akademik 2017-2018. Terbuka kepada semua pelajar khususnya yang mengambil bidang Pengurusan Sukan […]
  • GARIS PANDUAN PENERIMAAN HADIAH/SUMBANGAN 
    Sukacita dimaklumkan bahawa Garis Panduan Permohonan, Kutipan dan Penerimaan Hadiah/Sumbangan oleh Kelab Kebajikan dan Agensi Awam telah mula berkuatkuasa mulai 13 Februari 2013. MUAT TURUN BORANG