ORGANISASI MAKSAK

Perlembagaan ,Jawatan Kuasa Kerja dan YDP Gabungan

KEAHLIAN MAJLIS

“Para 6 – Perlembagaan MAKSAK”

Keahlian Majlis adalah terbuka kepada semua badan kebajikan dan sukan dari jabatan-jabatan persekutuan, kerajaan-kerajaan negeri dan jabatan-jabatan separa kerajaan dari seluruh Malaysia sebagaimana yang akan diluluskan oleh Majlis dari masa ke semasa.

PENGURUSAN MAJLIS

“Para 8 – Perlembagaan MAKSAK”

  • Pengurusan hal-ehwal Majlis hendaklah terletak kepada Jawatankuasa Kerja Majlis yang terdiri daripada:- 
  1. Yang Dipertua, yang mana beliau adalah Ketua Setiausaha Negara; 
  2. Timbalan Yang Dipertua;
  3. 5 orang Naib Yang Dipertua; 
  4. Bendahari Kehormat; 
  5. Setiausaha Agung; 
  6. Timbalan Setiausaha Agung
  7. Penolong Setiausaha Agung;

Mereka ini hendaklah dari kalangan ahli-ahli Perkhidmatan Awam dan 9 orang ahli lagi yang mana 4 orang daripadanya dari Badan Gabungan Jabatan-Jabatan Persekutuan dan Separa Kerajaan dan 6 orang daripada Badan Gabungan Kerajaan Negeri.

JAWATAN KERJA MAKSAK MALAYSIA

YANG DIPERTUA

YBhg.Datuk Seri Dr. Ismail bin Haji Bakar

TIMBALAN YANG DIPERTUA

YBhg. Datuk Seri Borhan bin Dolah

NAIB YANG

DIPERTUA

YBhg. Dato’ Sri Haji Zulkiflibin Omar     

        

NAIB YANG

DIPERTUA

YBhg.Datuk Dr. Amin bin Senin

NAIB YANG DIPERTUA

YBrs. Dr. Waitchalla R.R.VSuppiah

NAIB YANG DIPERTUA

YBhg.Dato’ Ir. Dr. Meor Abdul Aziz bin Haji Osman

NAIB YANG DIPERTUA

YBhg. Dato’ Hj. Hasnol Zam ZamBin Hj. Ahmad

YDP BADAN GABUNGAN

MAKSAK MALAYSIA

MAKSAK SABAH

MAJLIS SUKAN PENJARA

MAKSWIP KUALA LUMPUR

MAKSAK PERAK

MAKSAK PULAU PINANG

MAKSAK NEGERI SEMBILAN

MAKSAK SELANGOR

MAKSAK TERENGGANU

MAKSAK KEDAH

MAKSAK PAHANG

MAKSAK MELAKA

MAKSAK KELANTAN

MSAT MALAYSIA

MAJLIS SUKAN PDRM

MAKSAK WP LABUAN

MAKSAK JOHOR

MAKSAK PERLIS

MAKSAK MALAYSIA (HQ)

YBhg. Tan Sri Dr. Ali B Hamsa

Ketua Setiausaha Negara Pejabat Ketua Setiausaha Negara

Aras 4, Blok Timur, Bangunan Perdana Putra Jabatan Perdana Menteri Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62502 PUTRAJAYA Tel : 03-8888 3381 (PA) Faks : 03-8888 3382